Asbestinventering / Asbestanalys – Var finns asbest?

2020-03-17

 

Spår av asbest finner vi vanligen i områden såsom ventilationskanaler, rör, pannor och olika typer av behållare. Det är idag förbjudet att använda asbest som ämne vid byggnadsprojekt men det förekommer fortfarande, vanligtvis i hus från 70-talet. Frånsett i pannor, rör etcetera kan det skadliga ämnet förekomma i olika material som används vid isolering och i vissa typer av lim. Det förekommer även inom äldre brandsäkerhetsåtgärder på platser som till exempel garage och el-centraler. Då ämnet är skadligt vill många fastighetsägare göra sig av med det helt och hållet. Beslutet präglas även ofta av en strävan om mer miljövänlig förvaltning av sin fastighet.

Udvik risker - utför sanering

Att strunta i att göra en sanering kan alltså innebära en rad risker. Att utsätta sig för asbest kan bland annat leda till förtjockningar i lungorna och olika typer av cancer. Hur stora riskerna är beror dock på hur mycket du exponerats av asbest. Desto större exponeringing är desto större är riskerna att bli sjuk. Att tillfälligt andas in asbest innebär en låg risk. 

Om man är osäker på hur saneringen ska gå till är det bra att kontakta ett företag som vet hur saneringen görs på rätt sätt oavsett om det gäller en sanering av eternittak eller asbestsanering. 

Läs mer på sajten sanering asbest Stockholm.

Man bör använda sig av ett system som, enligt föreskrifter, bygger på en avskärmad arbetsprocess. I de lokaler man arbetar i skapar man ett undertryck för att förhindra spridning av partiklar till andra delar av fastigheten. Personalen bör ha god erfarenhet av detta och jobba säkert och effektivt för att sanera och riva din fastighet.