Familjerådgivning skapar Livskvalitet!

2017-09-25
Tyvärr finns det många myter som får det att verka som att par- och familjeterapi gör situationen värre. Ändå motsätter sig all vetenskaplig fakta dessa mytiska påståenden.


När rådgivning och terapi genomförs på ett professionellt sätt, har den väldigt positiva effekter. Det finns många studier som visar att samtalen kan vara välgörande för par som går på terapi tillsammans. Även om terapeuten har olika tillvägagångssätt, så kan denna rådgivning hjälpa klienterna, och en effektiv förändring kan ske.

 Läs mer om Familjerådgivning

För att en individ ska förändra sitt synsätt och beteende, är det viktigt att systemet (familj och partner) medverkar i samtalen och rådgivningen. Dels då vi kommer att arbeta runt grundorsaken till problematiken, istället för symptom som är negativa. Detta gör vi för att fokusera på nuet och framtiden, och samtidigt lösa de problem som uppstått tidigare och förhindra att de upprepar sig. Med denna modell är familj och nätverk essentiellt för att kunna förändra dynamiken i relationer och samspel.