Se om ditt hus när du börjar bli lite äldre!

2017-09-04

Taket är förmodligen husets absolut viktigaste del, då det har till uppgift att skydda insidan från väta.Därför måste denna byggnadsdel vara stabilt konstruerad, samt väl underhållen.

 

Läs om leverantör av Gröna tak & Sedumtak i Stockholm

 

Klara fördelar med tak av sedum, eller andra så kallade gröna tak är bland annat:

  • Vackert att se på

  • Isolerande effekt, minskade värmekostnader

  • Bildar ett ekosystem i miniatyr

  • Bidrar till bättre miljö, hanterar föroreningar

  • En känsla av närhet till naturen

  • Ljud- och bullerdämpande

  • Dämpar vattenavrinning

Oavsett var i livet du befinner dig, ta hand om ditt boende så det är sunt, tilltalande och bidrar till ökad livskvalitet. Kanske ett Sedumtak är alternativet för just dig…