Vanliga frågor

Här har vi samlat några vanliga frågor om pension, vi kommer bygga ut med mer information vartefter.

Vad är garantipension?

Garantipension är ett grundskydd för dig med låg intjänad pension eller ingen intjänad pension alls. Om du har rätt till garantipension betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger ökad total pension, så kolla hur det skulle påverka för din del innan du fattar ett beslut. Vår kundservice kan hjälpa dig att räkna på det.

Vad ska jag göra för att få en bättre pension?

Enkla svaret är förstås att du behöver hålla dig frisk och jobba duktigt, betala skatt och säkerställa att du har tjänstepension tex via ett kollektivavtal / fackanslutning.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension (kollektivavtald pension) Utöver Allmän pension omfattas de flesta även av en kollektivavtalad pension, ofta benämnd Tjänstepension. De vanligaste kollektivavtalen är:
ITP, gäller främst tjänstemän i privat sektor
Avtalspension SAF-LO, gäller främst arbetare i privat sektor
KAP-KL (PFA), för anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund mm
PA 16 (f d PA 03), för statligt anställda

Hur maximerar man sin pension tex om man vill bo utomlands några år?

Att maximera pensionen innebär att stora försäkringsbelopp lyfts under en begränsad tid. En ändring av uttagstid till 5-10 år gör att inkomsten stiger kraftigt. I vissa länder leder dessa ökade inkomster inte till ökad skatt utan då får några goda år i början av din pensionering.